MÜZİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİNDEN SORUMLU MÜDÜRLÜK

Yönetim Hizmetlerinden Sorumlu Müdürlük olarak, Başkanlığın bütün yazışma hizmetlerini yürütmek, gelen-giden evrakın kayıt, dosyalama, teslim veya postalama, arşiv ve benzeri işlemlerini yapmak, temsil giderlerinin takibini yapmak, gerekli avansı bulundurmak ve kullanmak, Götürü bedel tip sözleşmeleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak ve belgelerini saklamak, personelin geçici görevlerine ilişkin yolluk, avans, pasaport, bilet işlemleri ile özlük, izin, rapor vb. işlemlerini yerine getirmek, diğer birimlerle işbirliği yaparak malzeme ihtiyacını belirlemek, gerekli malzeme ve kırtasiyeyi sağlamak, dağıtımını yapmak, demirbaş malzemelerin kayıt işlemlerini yürütmek, bakım ve onarımlarını sağlamak, sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, Başkanlık yerleşim alanının temizlik, bakım-onarım ve tadilat işlemlerinin yaptırılmasını ve yapılan işlemlerin kontrolünü sağlamak, personelin performans ve motivasyonunun artırılması amacıyla önerilerde bulunmak ve bu hususta gerekli çalışmaları yapmaktır.

BENİM RADYOM

TRT RADYO 1
TRT RADYO 3
TRT TÜRKÜ
TRT FM
TRT NAĞME