TELİF HAKLARI VE ÇOĞALTMADAN SORUMLU MÜDÜRLÜĞÜN ÇALIŞMA ALANLARI

Müzik Dairesi Başkanlığı, Telif Hakları ve Çoğaltmadan Sorumlu Müdürlük, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Radyo ve Televizyon kanallarında yapacağı yayınlarda faydalanacağı eser sahipleri ile bunların kanuni temsilcilerinin arz edilmiş fikir ve sanat eserlerine 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri doğrultusunda Telif Hakkı ödemesi yapmaktadır. Bu sebeple Meslek Birlikleri ile yıllık sözleşmeler imzalamaktadır. Bu bağlamda sözleşme yaptığımız Meslek Birlikleri MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği), MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), MÜYOR-BİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği), MÜZİKBİR (Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği), MÜ-YAP (Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği), MÜYA-BİR (Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği), İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği)’dir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre; Kurumumuz yayınlarında kullanılan müzik eserlerinin ve icralarının hak sahiplerine bildirimi yapılmaktadır. Bu nedenle, Kurumumuzda telif haklarının takibi için televizyon yayınlarının girişlerinin yapıldığı TELİS (Telif Hakları Sistemi) ve radyo yayınlarının girişlerinin yapıldığı e-radyo sistemleri kullanılmaktadır. Kullanılan TELİS ve e-radyo sisteminde yapımcıların yetkilendirilmesi, programların sisteme eklenmesi ve yapımcıların programla eşleştirilmesi, yapımcıların bağlı bulunduğu Başkanlık, Koordinatörlük ve Müdürlükler tarafından, kendi belirleyecekleri yetkili kişilerce gerçekleştirilmektedir. Müzik Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürütmekte olan Müdürlüğümüz, Kurumumuzun Telif Hakları Yönetim Sistemi (TELİS) ve e-radyo içerisinde mevcut eser çizelgelerinde bulunabilecek eksiklikleri uzman birimlerle işbirliği yaparak ve elde edilen bilgilerin program yapımcılarına iletilmesini sağlar. Telif Hakları Yönetim Sistemi (TELİS) ve e-radyo içerisinde mevcut çizelgeleri geliştirmek üzere hizmetin daha kolay ve hızlı yürütülmesini sağlayacak tedbirleri teklif eder ve Telif Hakları Yönetim Sistemi (TELİS) ve e-radyo öncesi yapılan yayın çizelgelerini eser sahipleri veya kanunî temsilcileri tarafından incelenmesi için hazır bulundurur.

Ayrıca hiçbir Meslek Birliğine üye olmayan bağımsız eser sahiplerinin de Kurumumuz yayınlarında kullanılan eserleri için Müdürlüğümüz mevcut sistemlerden raporlama yaparak hak sahiplerine ödemelerini gerçekleştirmektedir.

Eski taş plâkları ve her türden notaların asıllarını, arşivde düzenli bir şekilde saklamak, bu malzemeden birimlerin kolayca yararlanabilmesi için gerekli tedbirleri almasını sağlamaktadır. Radyo yayınlarının kaydedildiği dıştan içe okunan ve 16 inç büyüklüğünde olan plaklar; Öncelikle plak yıkama cihazında yıkanarak toz ve yabancı maddelerden arındırılarak temizlenir. Bu plaklar için özel üretilen profesyonel cihazlarda okuma işlemi yapılır. Amatör cihazlarda okunması mümkün değildir. Plak okuma cihazının çıkışı analog sayısal dönüştürücüye girilir. Bu dönüştürücü bilgisayara bağlı olarak çalışır. Bilgisayardan kayıt formatı (wav) seçilerek kaydedilir. Arzu edilen depolama alanı medyaya aktarılır.

Müzik Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan arşiv materyalinin telif hakları sorunlarının çözülmesi ve en kısa zamanda sayısallaştırılarak kurum içi ve dışı kullanıcılar tarafından mevcut/geliştirilecek mevzuat çerçevesinde internet veya intranet üzerinden online olarak ve/veya elektronik ticaret sistemleri üzerinden bilimsel veya ticari kullanıma açılması için Arşiv Dairesi Başkanlığı ve ilgili diğer daireler ile koordineli şekilde çalışarak katkıda bulunmaktadır.

Başkanlığımızın kayıt, kopya, ses restorasyon ve montaj işlerini yürütmektedir. Medya üzerine arşivlenen ses dosyalarının, istenildiğinde işlenerek daha temiz ve anlaşılır bir kayıt sesi haline getirilme işlemidir. Bu işlem yapan kişi tarafından özel ses yazılımı kullanılarak bilgisayar üzerinde yapılır. İstenmeyen cızırtılar yok edilmeye çalışılırken, eserin tonu bozulmadan dinamik aralığı arttırılmaya çalışılır. Bu işlem tamamıyla operatörün kullandığı programın özelliklerine, kendi kişisel beceri ve tercihlerine göre şekillenmektedir.

Kurum yayınlarında kullanmak, müzik eğitim ve kültürüne hizmet açısından gerektiğinde satmak amacıyla, diğer Müdürlükler tarafından yapımı önerilen nota, kaset, plâk, Compact Disk ve benzeri yapımı ve basımı konularında, Kurum içi ve Kurum dışı kuruluş ve kişiler ile temas ederek, bu hususlarda önerilerde bulunmaktadır.

Başkanlığımızca yapımı gerçekleştirilen müzik albümlerinin kayıt tescil ve bandrol işlemleri yine Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

BENİM RADYOM

TRT RADYO 1
TRT RADYO 3
TRT TÜRKÜ
TRT FM
TRT NAĞME