TÜRK SANAT MÜZİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

 • Kurum birimlerinde, Türk Sanat Müziğinin aslî özelliklerine uygun icrasını ve yayınlarda bu şekilde yer almasını sağlayıcı tedbirleri almak, kurum yayın mecralarında (Radyo, televizyon, Internet Televizyonu, IPTV...) yapılan uygulamayı denetlemek ve değerlendirmek,

 • Türk Sanat Müziği repertuarını geliştirici ve bu ürünlerin yayınlarda yer almasını sağlayıcı faaliyet ve araştırmalarda bulunmak, değişik nota sistemleri ile yazılmış müzik eserlerinin, bugünkü nota sistemine göre notaya yazdırılması için gerekli tedbirleri almak,

 • Çeşitli nedenlerle tartışmalı hale gelmiş notaları, tek tip hale getirmek; repertuara kabul edilen eserlerin notalarının yazımı ve çoğaltılması konusunda ilgili birim ile işbirliği yapmak; yayın birimlerinin nota ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda gerekli tedbirleri almak,

 • Gerektiğinde müzik yayınları konusunda Özel Danışma Kurulları toplanmasını Başkanlığa önermek; bu kurulların önerilerini değerlendirmek; Türk Sanat Müziği dalında görev yapacak araştırma, repertuar ve denetleme kurullarını ihtiyaca göre kurmak, bu kurulların çalışmalarını, değerlendirme kriterlerini ve konuya ilişkin diğer hususları "Esaslar" halinde düzenleyerek, Başkanlığa önermek, kurulların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

 • Türk Sanat Müziği dalında hizmet veren, sanatçılar ile amatör toplulukların, şef ve eğiticilerin özlük hareketlerini, mesleki gelişmelerini takip etmek, bu toplulukların çalışma esaslarını hazırlayarak Başkanlığa önermek,

 • Türk Sanat Müziği dalında, Kurum adına çalışacak çeşitli kurulların çalışma ilkelerini tespit edip Başkanlığa önermek, bu kurulların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, 

ÇOCUK KOROLARI

Ülkemiz çocukları arasında ortak bir söyleme biçimi ve ortak bir repertuar oluşturmak amacıyla çocuk koroları kurulmuştur.

8-13 yaşlarında ve ses değişimine girmemiş çocuklardan oluşan topluluklarımızdır. İlk olarak 1988 yılında Ankara Radyosu bünyesinde faaliyete başlamışlardır.

Korolara katılmak için yapılacak sınav tarihleri itibariyle; 8 veya 9 yaşında olmaları, gelişmeye elverişli kaliteli bir sese ve eğitimi yürütebilecek yeterli düzeyde bir müzik kulağına ve belleğine sahip olmaları ve sınava katılacakları şehirde ikamet etmeleri gerekmektedir.

 • ANKARA RADYOSU TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇOCUK KOROSU

 • TRT Çukurova Müdürlüğü TSM Çocuk Korosu

  TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇOCUK KOROSU

 • Diyarbakır TSM Çocuk Korosu

  TRT DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇOCUK KOROSU

 • TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇOCUK KOROSU

 • TRT Trabzon Radyosu TSM Çocuk Korosu

  TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇOCUK KOROSU

GENÇLİK KOROLARI

1985 yılında, TRT Müzik Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonunda; TRT Genel Müdürlüğünün destek ve onaylarıyla ilk olarak Ankara Radyosu bünyesinde kurularak, aynı yıl eğitim, öğretim ve üretim çalışmalarına başlamıştır. Zamanın Müzik Dairesi Başkanı Saim Konakçı ile çok değerli hoca-sanatçılar ;Tarık Kip (Nazariyat-Saz eğitimi),Yüksel Kip (Repertuar), Ahmet Hatipoğlu (Solfej) ve Dr.Nazmi Özalp (Müzik Tarihi) ders veren ilk eğitici kadrosunu oluşturmuşlardır. Bu kadroya, 1986 yılından itibaren Özgen Gürbüz, Türk Müziği Nazariyatı Eğiticisi olarak dahil olmuştur.Yüksel Kip ve Özgen Gürbüz, ayrıca Repertuar Eğiticisi ve Koro Şefi olarak da hizmet vermiştir.

Halen TRT Ankara, İstanbul, Trabzon ve Antalya TSM Gençlik Koroları faaliyet göstermektedir. Yakın bir zamanda TRT İzmir Gençlik Korosu çalışmalarına başlayacaktır.

 • ANKARA RADYOSU TÜRK SANAT MÜZİĞİ GENÇLİK KOROSU

 • TRT İSTANBUL RADYOSU TSM GENÇLİK KOROSU

  İSTANBUL RADYOSU TÜRK SANAT MÜZİĞİ GENÇLİK KOROSU

 • TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ GENÇLİK KOROSU

 • TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ GENÇLİK KOROSU

BENİM RADYOM

TRT RADYO 1
TRT RADYO 3
TRT TÜRKÜ
TRT FM
TRT NAĞME